Rob's plants
home garden plants wildlife seed photos
plant sale journal topics fun links guestbook

Rob's Plant Links

Ixia

Family: iridaceae

General resources

  • Wikipedia. Online encyclopedia entry (if defined).
  • GRIN. Taxonomical details, with common names, distribution, and synonyms.

Species of Ixia

Ixia bellendenii
Ixia brunneobractea
Ixia calendulacea
Ixia campanulata
Ixia curta
Ixia dubia
Ixia flexuosa
Ixia gloriosa
Ixia latifolia
Ixia longituba
Ixia lutea
Ixia maculata
Ixia marginifolia
Ixia metelerkampiae
Ixia micrandra
Ixia monadelpha
Ixia mostertii
Ixia odorata
Ixia orientalis
Ixia paniculata
Ixia polystachya
Ixia pumilio
Ixia purpureorosea
Ixia rapunculoides
Ixia rouxii
Ixia scillaris
Ixia stricta
Ixia thomasiae
Ixia trifolia
Ixia versicolor
Ixia viridiflora

Last updated:29 Jun 2017